• Sağlık Bakanlığı

KİMLERDE DİYABET RİSKİ VARDIR?

Diyabet her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır. Tip 1 diyabet, son yıllara dek yalnızca çocuklarda görülmekte iken günümüzde yetişkin yaşlarda da görülmeye başlanmıştır.

Tip 2 diyabet genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanma ile sıklığı artar. Bununla beraber, son yıllarda obezitenin çocukluk çağında da artması ile birlikte çocuk ve adölesan çağda da tip 2 diyabet görülmeye başlamıştır.

Diyabet Riski Kimlerde Yüksektir?

Risk gruplarına dahil kişilerin daha genc yaşlardan itibaren ve daha sık aralıklarla araştırılması gereklidir.

  • Sedanter (hareketsiz) yaşam süren kişiler
  • Fazla kilolu veya şişman olanlar (özellikle santral tipte)
  • Birinci derece akrabalarda diyabet varlığı olan bireyler
  • İri bebek doğum öyküsü ya da gestasyonel diyabet öyküsü bulunanlar
  • Hipertansiyonu olanlar (kan basıncı ≥140/90 mm Hg olanlar ya da hipertansiyon tedavisi görenler)
  • Dislipidemisi olanlar (HDL-kolesterol <35 mg/dl ve/veya trigliserid >250 mg/dl)
  • Polikistik over sendromu olanlar
  • Önceki testlerinde bozulmuş açlık glukozu (BAG) veya bozulmuş glukoz toleransı (BGT) saptanan kişiler
  • Ağır insulin direnci ile seyreden sağlık sorunları olanlar (örn. akantozis nigrikans)
  • Erken yaşta kardiyovasküler hastalık öyküsü bulunanlar
 

http://www.diyabet.gov.tr  Erişim Tarihi: 04.08.2015