• Sağlık Bakanlığı

DİYABET ve AİLE

Tip 2 Diyabet, diyabetli bireyler ve ailelerinin yaşamları üzerinde önemli etkisi olan bir durumdur. Diyabetli bireyler normal yaşantılarını devam ettirirken hastalıkları ile ilişkili problemlerle de karşı karşıyadır. Diyabette kişisel bakım uygulamalarını öğrenmek, bu davranışları günlük yaşamla bütünleştirmek, diğer sorumluluklar ve yaşam stresiyle birlikte zor ve yorucu olmaktadır.

Ek olarak diyabete bağlı gelişen akut ve kronik komplikasyonlar kişinin iyilik halini ve sosyal hayatını olumsuz etkilemektedir. Diyabetli bireylerin diyabet yönetimleri için temel yardımcıları ise aileleri ve yakın çevreleridir.

Bu durum diyabetin tipi, ciddiyeti, uygulanan tedavi yöntemi, hastalığın diğer sistemler üzerindeki etkileri ve kan şekerinin düzeni ile yakından ilişkilidir. Her durumda diyabet, diyabetli bireyi olduğu kadar ailesini de etkilemektedir. Özellikle yaşlı, düşkün, organ kaybı gelişmiş bireylerin diyabet yönetimi yakınlarının ilgi ve eğitimini gerektirir. Öğünlerin planlanması, ilaçların zamanında ve dozunda alınması, insülin enjeksiyonlarının yapılması, kan şekerinin kontrol edilmesinden öncelikle aile bireyleri sorumludur.

 

 

http://www.diyabet.gov.tr  Erişim Tarihi: 04.08.2015