This customized essay or dissertation creating services offers you to purchase high quality educational articles internet for any aggressive fee. Get the dissertation authored from industry experts for your great charge essay writing uk

essay writing

  • Sağlık Bakanlığı

KAN GLUKOZU HEDEFLERİ

Kan şekeri hedefleri bireyin yaşına, ilave hastalık ve komplikasyon olup olmamasına, beklenen yaşam süresine, diyabet tipine, gebe olma durumuna ve bireysel hedeflerine göre değişebilmektedir.

Diyabet dışında önemli bir hastalığı olmayan, ilerlemiş komplikasyonları bulunmayan, genç ve orta yaş bireylerde;

  • Açlık kan şekeri düzeyleri için hedef değer 70-120 mg/dl,
  • Tokluk kan şekeri düzeyleri doktor tarafından farklı bir istekte bulunulmadığı sürece öğün sonrası 2. saatte alınan kan örneğinde ölçülür. Tokluk kan şekeri için hedef değerin 140-160 mg/dl olması gerekmektedir.
  • HbA1c hedefi genç, diyabet süresi kısa, yaşam beklentisi uzun ve komplikasyonsuz diyabetlilerde %6.5 olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, genellikle HbA1c’nin %7’nin altında olması yeterli bir glisemik kontrol olarak kabul edilmektedir.

Ancak bu hedefler bireyselleştirilmelidir. Yaşlı veya yaşam beklentisi kısa, diyabet süresi uzun, diyabeti uzun yıllardır kötü kontrollü olan, komplikasyonları gelişmiş, hipoglisemi riski yüksek, kalp-damar hastalıkları olan ya da başka sistemik hastalıkları bulunan bireylerde glisemik kontrol hedefleri daha esnek tutulmalıdır.

 

 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Erişkin Diyabetli Bireyler için Eğitimci Rehberi, 2014top essay writing servicebuy essays onlineelsyium