• Sağlık Bakanlığı

DİYABET NEDİR?

Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan, ömür boyu süren ve şeker yüksekliğiyle seyreden bir hastalıktır.

Normal metabolizmada besinler, vücudun başlıca yakıtı olan glukoza (şeker) dönüşmek üzere barsaklarımızda parçalanırlar. Daha sonra bu glukoz barsaklardan kana geçer ve kandaki şeker düzeyi yükselmeye başlar.

sayfa1-2Sağlıklı bireylerde kana geçen şeker, pankreastan https://chiefessays.net/ salgılanan insülin hormonu yardımıyla hücrelerin içine taşınır. Şayet insülin hormonu vücudumuzda olmazsa ya da etkisi bozulmuş ise şeker hücrenin içine taşınamaz ve glukoz kanda artarak kan şekeri yükselmesi (Hiperglisemi) gelişmiş olur.

Bu kan şekeri yüksekliği sürekli olarak devam edecek olursa organlarımızda (sinir, göz, kalp, böbrek vs) zaman içerisinde ciddi bozukluklara neden olur.

Diyabetin belirtileri nelerdir?

  • Kanda biriken şeker böbreklerden idrar yoluyla atılır. İdrarla atılan şeker beraberinde suyu da sürükleyeceğinden, kişi fazla miktarda idrara çıkmaya başlar (poliüri).
  • İdrarla aşırı su kaybedilince aşırı su içme ihtiyacı duyulur (polidipsi).

Öte yandan tip 1 diyabetli bireylerin çoğunda ve bazı tip 2 diyabetli bireylerde, alınan besinlerden yararlanamayan vücut hücreleri enerji kaynağı olarak depolardaki yağları kullanmaya başlar ve bunun sonucunda kişi zayıflar.


Özellikle yağların aşırı yıkımıyla oluşan ve keton cisimleri adı verilen son ürünler vücut için zararlı atıklardır ve vücutta birikerek ketoasidoz denilen acil tabloyu meydana getirir. Ketoasidozun belirtileri ise https://theessayclub.com/ karın ağrısı, hızlı solunum, aşırı halsizlik ve yorgunluktur. Böyle bir durumda acil olarak hastaneye başvurmak gerekir.

Tip 2 Diyabetin Belirtileri

Bu klasik bulguların yanında Tip 2 diyabetin belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

http://diyabet.gov.tr/index.php?page=25&lang=tr. Erişim Tarihi: 07.07.2015
http://www. diabetcemiyeti.org/c/diyabet. Erişim Tarihi: 07.07.2015
http://www.turkdiab.org/page.aspx?u=1&s=19. Erişim Tarihi: 07.07.2015
http://www.turkdiab.org/page.aspx?u=1&s=14. Erişim Tarihi: 07.07.2015
http://www.diabetcemiyeti.org/c/diyabet-hastaliginin-belirtileri. Erişim Tarihi: 07.07.2015