• Sağlık Bakanlığı

ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ

sayfa5-1Çocukluk çağı diyabetinin büyük bir kısmını tip 1 diyabet oluşturmaktadır. İnsülin hormonunun eksikliği ya da hiç salgılanmaması sonucu ortaya çıkan tip 1 diyabet, çoğunlukla çocuklar ve ergenlik çağındakilerde gelişir.

Tip 1 diyabet görülme sıklığı, ülkeler (bölgeler) arasında farklılık göstermekte ve her yıl 15 yaş altındaki 100.000 çocuktan %1-42’sinde diyabet gelişmektedir. Tip 1 diyabet genel olarak kuzey ülkelerinde daha sık görülmektedir.

Bunun yanısıra çocuklarda obezitenin artması genellikle yetişkinlerde görülen tip 2 diyabetin çocukluk çağlarında da görülmesine neden olmaktadır.

Yakın döneme kadar hemen tamamen erişkinlere özgü bir durum olarak kabul edilen tip 2 diyabetin çocukluk çağındaki prevalansı, son on yılda özellikle batı toplumlarında olmak üzere belirgin bir artış göstermektedir. Örneğin; ABD’de klasik olarak tip 2 diyabet ve digger seyrek görülen tipler diyabetli çocukların ancak %1-2’sini oluştururken, yakın dönemde tip 2 diyabet olgularının çocukluk çağında yeni tanıyı alan diyabet olguları arasında % 8-45 gibi yüksek oranlara ulaştığı bildirilmektedir.

TİP 1 VE TİP 2 DİYABET ARASINDAKİ FARKLAR

image11

DİYABETLİ ÇOCUKLARDAKİ BELİRTİLER NELERDİR?

  • Sürekli susama hissi/ağız kuruluğu
  • Çok su içme (suya doyamama)
  • Çok ve sık idrar yapma
  • Sınıfta sık sık tuvalete gitme
  • Gece idrara çıkma ve daha önce yatağını ıslatmayan çocukların yatağını ıslatmaya başlaması
  • İştah artması – küçük çocuklarda görülmeyebilir
  • Çok yemesine rağmen kilo kaybı (çocuğum süzüldü)
  • Kolay yorulma ve bitkinlik
  • Okula devamda aksamalar ve derslerde başarısızlık
 

http://www.diyabetidurduralim.org/page.aspx?s=3
http://www.ttb.org.tr/sted/sted0503/cocukluk.pdf
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Erişkin Diyabetli Bireyler için Eğitimci Rehberi, 2014